*** For English see below ***


De betekenis van dromen

Droom je wel eens van je ex of word je belaagd door spinnen? Jouw onderbewustzijn wil jou iets vertellen en doet dat via gevoelens. Je hersenen zullen vervolgens bij het wakker worden de meest betekenisvolle beelden bij de gevoelens zoeken. Het is de kunst om die beelden te vertalen.

Volgens de Jungiaanse methode staat alles in je droom voor een eigenschap van jou. De eigenschap, kwaliteit, deugd of ondeugd die jij een persoon, dier of zelfs een ding in je droom toedicht is een deel van jezelf.

Een spin kan symbool staan voor jouw creativiteit. Je ex kan staan voor het-niet-luisteren, egoïsme of voor de mannelijke/vrouwelijke kant in jezelf. Je kan een dromenwoordenboek gebruiken om de betekenis te vinden, maar veel interessanter zijn jouw eigen associaties.

De uitkomst is vaak verbazend en zeer leerzaam. Je krijgt een dieper inzicht in je eigen leerproces.

Ik bied drie mogelijkheden aan om kennis te maken met een persoonlijke dromenuitleg. Je kunt mij inhuren voor festivals,  feesten en partijen of een email sturen.The significance of dreams

Have you ever dreamt about your ex or being attacked by spiders? Your subconscious wants to tell you something and uses feelings to do so. Upon waking, your brain will search for the most meaningful images corresponding with those feelings. The challenge is to translate those images.

According to the Jungian method, everything in your dream is a quality of you. The quality, be it a vice or a virtue, which you attribute to a person, animal or even a thing, is all about you. A spider could be the symbol for your creativity, your ex could refer to the non-listening-part, self-centeredness or the male/female side of you.

​Of course one could use a dream dictionary to find meanings, but far more interesting are your personal associations. The analysis will give you profound insight into your growth process.

I offer three possibilities to receive a personal dream analysis. Via email or hiring me for a festival or parties.