*** For English see below ***


Droomuitleg per email


Schrijf je droom zo gedetailleerd mogelijk op en mail deze naar info@dreamcatch.eu​. ​Maak €15 over naar: NL29INGB0003606540 tnv MH Varkevisser te Den Haag.

Nadat de betaling is ontvangen, zal ik je een email sturen met vragen en na het ontvangen van de antwoorden stuur ik je de volledige droomuitleg.Dream analysis by email

Write down your dream in as much detail as possible and email this to info@dreamcatch.eu​. Transfer €15 to NL29INGB0003606540, MH Varkevisser in Den Haag.

After receiving the payment, I will send you an email with questions and then email a complete dream analysis upon receipt of your answers.