*** For English see below ***


Droomuitleg per email


Schrijf je droom zo gedetailleerd mogelijk op en mail deze naar info@dreamcatch.eu​. Daarna stuur ik je een email sturen met vragen en na het ontvangen van de antwoorden stuur ik je de volledige droomuitleg.

Als je wilt kun je een vrijwillige bijdrage sturen naar:

  NL29INGB0003606540
  MH Varkevisser
  Den HaagDream analysis by email

Write down your dream in as much detail as possible and email this to info@dreamcatch.eu​. After that I will send you an email with questions and then email a complete dream analysis upon receipt of your answers.

If you wish you may send a voluntary contribution to:

  NL29INGB0003606540
  MH Varkevisser
  Den Haag